ISSN 1210-2512 (Print)

ISSN 1805-9600 (Online)

Radioengineering

Radioeng

Proceedings of Czech and Slovak Technical Universities

About the Journal
Feature Articles
Editorial Board
Publishing Department
Society [CZ]

Log out
Your Profile
Administration

Společnost pro radioelektronické inženýrství [CZ]

Volby do představenstva Společnosti

Organizační zajištění voleb

Zbyněk Raida
raida@feec.vutbr.cz

FEKT VUT, UREL
Technická 12
616 00 Brno

Harmonogram voleb

13/02 – oficiální vyhlášení voleb
03/04 – zveřejnění kandidátní listiny
17/04 – valná hromada

Kandidatura do představenstva

Kandidaturu stačí oznámit emailem do 02/04/2019 na raida@feec.vutbr.cz. Funkční období nového představenstva bude 06/2019 až 05/2024.

Korespondenční hlasování

Členové, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, mohou hlasovat o kandidátech korespondenčně zasláním jmen pěti vybraných kandidátů na adresu organizátora. Na obálku prosím napište RENG – VOLBY.

Valná hromada

Valná hromada Společnosti proběhne ve středu 17.4. od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách Univerzity Pardubice; místnost bude upřesněna později. Na valné hromadě skrutátoři rozlepí obálky s korespondenčními hlasy a sečtou hlasy přítomných.

Kdo jsme

 • Neziskové profesní sdružení odborníků na bezdrátovou komunikaci;
 • Lidé z praxe i vysokoškolští pracovníci, odborníci teoreticky i prakticky zaměření.

Stanovy společnosti

 • Stanovy upravují činnost Společnosti; jejich plné znění: stanovy.pdf

Co chceme

 • Napomáhat rozvoji bezdrátových komunikací;
 • Podporovat kontakty mezi průmyslem a akademickými pracovišti;
 • Pomáhat svým členům zvyšovat svou odbornou úroveň;
 • Angažovat se v získávání studentů a jejich zapojování do aktivit Společnosti;
 • Vytvářet prostředí pro naplňování společných zájmů;
 • Informovat o české radioelektronice v zahraničí;
 • Pomáhat svým členům s navazováním mezinárodních kontaktů.

Jak to děláme

 • Vydáváme časopis Radioengineering;
 • Podílíme se na pořádání konferencí a seminářů (např. Radioelektronika a COMITE);
 • Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi (např. IEEE, IET, URSI);
 • Zpřístupňujeme svým členům slevy při účastech na odborných akcích.

Kdo Společnost vede

 • Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, předseda
 • Prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc., distribuce
 • Ing. Ivana Jakubová, evidence členů
 • Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D., reprezentace na Slovensku
 • Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., finance

Chcete se přidat?

Díky členství ve Společnosti můžete ovlivňovat život Společnosti, můžete čerpat slevu na členství v IEEE a můžete získávat tištěný časopis Radioengineering za zvýhodněnou cenu 200 Kč nebo 8 € ročně. Pokud o tištěný časopis nemáte zájem, poprosíme vás o členský poplatek ve výši 100 Kč nebo 4 € ročně.

Nemáte-li na webových stránkách Radioengineeringu platnou registraci, zaregistrujte se jako nový uživatel. Pak klikněte jako stávající členové na níže uvedený odkaz a uhraďte roční členský poplatek. Členský poplatek lze uhradit online kartou:

Platit